qakp loading

Pse të zgjedhni QAKP?

Arsyet që ju duhet të jeni pjesë e QAKP-së në 2018

 1. Cilësi. Ofron formim arsimor, kulturor e profesional cilësor.
 2. Metoda të reja. Punohet sipas Kurrikulit të Ri Arsimor dhe me metoda modern të mësimdhënjes. Programi mësimor është në funksion të zhvillimit professional, kreativ dhe i përshtatshëm për aktivitete kulturore e sportive.
 3. Infrastrukturë moderne. Klasat janë të pajisura me mjete bashkëkohore, ku secila klasë ka table elektronike, TV, projektor dhe kabinete të pajisura me laptop për secilin nxënës.
 4. Kualitet. Orët profesionale zhvillohen në kabinete dhe laboratore të cilat janë të pajisur sipas standarteve ndërkombëtare.
 5. Praktikë. Gjatë viti shkollor, puna praktika në institucione dhe biznese është e obliguar në kuadër të procesit mësimor dhe monitorohet nga shkolla.
 6. Kujdesi. Komunikimi dhe bashkëpunimi nxënës-prindër-mësimdhënës, janë parësorë në këtë shkollë. Prindërit kanë çasje në çdo kohë lidhur me procesin mësimor, detyrat, sjelljen dhe suksesin e fëmijës.
 7. Kultura Kultura bashkëkohore, aftësimi profesional dhe etika humane janë rregulla të arta për ne.
 8. Arritje. Krijimi i modeleve shembullore të punës së përkryer në shërbim të shoqërisë.
 9. Përkrahje. Nxënësit e shkëlqyer shkolla i shpërblen me bursa socio-ekonomike.
 10. Përgaditje cilësore. Maturantëve u ofrohet përgatitje intensive dhe e veqantë për maturë shtetërore.
 11. Kurse. Jep mundësi shtesë të mësimit për matematikë dhe gjuhë të huaja (anglisht dhe gjermanisht) etj.
 12. Bashkpunim. Personaliteti i nxënësve tanë formohet në bazë të mirëkuptimit, harmonisë e vullnetit për punën e profesionin.

Download Detail & well document PDF form