qakp loading

Tarifat e shkollimit

Tarifat e shkollimit në QAKP

Shkollimi i rregullt

Drejtimet profesionale: Ekonomi, Teknikë dhe Bujqësi
Tarifa fillestare e aplikimit (vetëm në regjistrimin e parë) 5.00 €
Tarifa e shkollimit 750.00 €
Uniforma 50.00 €
Praktika profesionale Pa pagesë
Dokumentacioni 5.00 €
Sigurimi i aksidenteve gjatë qëndrimit në shkollë Pa pagesë

Drejtimi:Gjimnaz
Tarifa fillestare e aplikimit (vetëm në regjistrimin e parë) 5.00 €
Tarifa e shkollimit 850.00 €
Uniforma 50.00 €
Dokumentacioni 5.00 €
Sigurimi i aksidenteve gjatë qëndrimit në shkollë Pa pagesë

Në këto çmime nuk përfshihen:

  • Transporti (shtëpi – shkollë – shtëpi)
  • Ushqimi
  • Librat dhe materiali shkollor
  • Eskursionet
  • Matura

Shkollimi jo-formal (per të rriturit)

Drejtimet profesionale: Ekonomi, Teknikë dhe Bujqësi
Tarifa fillestare e aplikimit (vetëm në regjistrimin e parë) 5.00 €
Tarifa e shkollimit 350.00 €
Dokumentacioni 5.00 €
Sigurimi i aksidenteve gjatë qëndrimit në shkollë Pa pagesë

Në këto çmime nuk përfshihen:

  • Transporti (shtëpi – shkollë – shtëpi)
  • Ushqimi
  • Librat dhe materiali shkollor
  • Matura

Download Detail & well document PDF form